VISIE ARKADES

Arkades heeft een duidelijke visie op leren.

VISIE ARKADES?

Het pedagogisch project van Arkades zit vervat in het logo van de school. De brug toont de verbinding tussen volwassene en kind. Samen met ouders en andere partners wil de school een brug bouwen in de ontwikkeling van de identiteit. De onderbroken brug in het logo staat voor de hindernissen (de embodio’s) in het leerpad van een kind. Het kind leert op een metacognitieve manier omgaan met deze hindernissen en kan doorgroeien tot een zelfstandig en zelfsturend individu.

De school ontwikkelde deze visie in functie van de leer- en zorgnoden van het hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde kind. Ze wil zich profileren in deze visie en zodoende aan de ouders klaar en duidelijk meedelen wat Arkades aan hun kinderen te bieden heeft.

De school stelt in haar project de volgende doelen voorop:

  • verhogen van het welbevinden
  • werken aan een sterk en positief zelfbeeld
  • het cognitieve én zijnsluik aanspreken
  • bewustwording, (h)erkenning en versterken van de identiteit
  • kennismaken met ontwikkelingsgelijken
  • doorbreken van stereotypen

Binnen het concept gaat er dus evenveel aandacht naar het zijnsluik van het kind als naar het cognitieve luik. Uit ervaring en onderzoek weten we immers dat niet enkel de cognitieve honger moet gestild worden. De school zet in op het bijbrengen van wetenschappelijk onderbouwde expertise in functie van de persoonlijke groei in het leren en het leven. Naast het ontdekken, kan het kind genieten en zal het bijgevolg ook tot leren komen.

In dit proces fungeert de leraar vooral als coach.

Werken met kleinere klasgroepen maakt het voor de leraar/coach mogelijk om dichter bij het kind en zijn ontwikkeling te staan. Binnen deze kleinschaligheid biedt de school maatwerk in functie van de doelgroep. Dit realiseert ze door eigen ontwikkelde materialen, afgestemd op de onderwijsbehoeftes. Het team wordt multidisciplinair samengesteld en zet steevast in op netwerking om de eigen expertise te verruimen.

Door een project te ontwikkelen voor een specifieke doelgroep wil de school investeren in het potentieel van de maatschappij zowel in functie van het maatschappelijke als het individuele belang: innovatief onderwijs inrichten om ontwikkelingskansen te optimaliseren.

Ouders die voor Arkadesonderwijs kiezen, maken een weloverwogen keuze volgens de onderwijscriteria die de school met haar project voor ogen houdt. Daardoor dragen ze dit pedagogisch project mee uit en gaan ze een partnerschap aan met de school. Alle leerkrachten zullen het project niet alleen onderschrijven, maar ook uitdragen. Van hen wordt inzet en engagement verwacht tegenover de onderwijsinstelling.

CONTACT

Hoofdvestiging:

Arkades Herentals
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: directie.herentals@bsarkades.be
Instellingsnummer: 132076

Arkades Gent
Ganzendries 149
9000 Gent
Telefoon: 09 210 16 40
E-mail: directie.gent@bsarkades.be

Arkades Houthalen
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen
Telefoon: 011 49 51 30 
E-mail: directie.houthalen@bsarkades.be

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.