INSCHRIJVINGEN

Alle benodigde informatie om uw kind in te schrijven bij Arkades.

INSCHRIJVEN PROCEDURE

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats gekozen door zijn ouders. Is de leerling twaalf jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling.

Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de instap en wiens ouders het pedagogisch project en schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend, kunnen ingeschreven worden. Een inschrijving vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende op de dag van de instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

We verwachten dat geïnteresseerde ouders deelnemen aan 1 van de infomomenten die doorheen het schooljaar worden ingericht in onze verschillende vestigingen. Een intakegesprek gaat elke inschrijving vooraf.

De inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan (=gegarandeerde schoolloopbaan) in die school tenzij er bij beslissing van het schoolbestuur of de ouders, en uiteraard steeds in toepassing van de regelgeving, tot uitschrijving wordt overgegaan.
(Plus)broers en (plus)zussen van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Onze scholen bevinden zich in verschillende Vlaamse regio’s. Voor vestigingsplaatsen Houthalen en Gent worden voor het schooljaar 2019-2020 de regels van het Lokaal Overlegplatform (LOP) gevolgd. Via een website kunnen ouders hun kinderen vooraf aanmelden om daarna deze aanmelding om te zetten in een inschrijving.

 

CONTACT

Hoofdvestiging:

Arkades Herentals
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: directie.herentals@bsarkades.be
Instellingsnummer: 132076

Arkades Gent
Ganzendries 149
9000 Gent
Telefoon: 09 210 16 40
E-mail: directie.gent@bsarkades.be

Arkades Houthalen
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen
Telefoon: 011 49 51 30 
E-mail: directie.houthalen@bsarkades.be

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.