DOELGROEP

Arkades heeft expertise in meer- en hoogbegaafde kinderen.

DOELGROEP?

Welke kinderen gedijen goed in de Arkadesschool?

Arkades basisschool is opgericht om tegemoet te komen aan de onderwijs- en begeleidingsnoden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school richt zich hierbij tot kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar die nood hebben aan een meer uitdagend en aangepast lesaanbod.

Om als ouder een eerste inschatting te maken of uw kind zich thuis zou voelen op Arkades, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Indien het antwoord op de meeste vragen “ja” is dan vormt dit een goede eerste indicatie en is het aangewezen om verder contact op te nemen met de school. 

 Voor kleuters hebben wij een aparte vragenlijst opgemaakt. Deze vind je terug bij het onderdeel “kleuterwerking”.

 

Mijn kind heeft de diagnose (uitzonderlijk) hoogbegaafd.

Ja/nee

Mijn kind is versneld of zou moeten versnellen volgens de school.

Ja/nee

Mijn kind verveelt zich op school.

Ja/nee

Mijn kind mist ontwikkelingsgelijken.

Ja/nee

Mijn kind kan/wil grotere hoeveelheden leerstof verwerken.

Ja/nee

Mijn kind blokkeert wanneer hij/zij iets moet herhalen wat hij/zij al kent.

Ja/nee

Mijn kind behaalt zeer goede resultaten zonder er moeite voor te doen.

Ja/nee

Mijn kind is / geraakt zijn leergierigheid kwijt.

Ja/nee

Mijn kind heeft een sterke taalontwikkeling.

Ja/nee

Mijn kind heeft een zeer sterke wil.

Ja/nee

Mijn kind heeft interesse voor andere vakken zoals filosofie, Engels, STEM,….

Ja/nee

Mijn kind wil zich verdiepen in de leerstof en heeft nood aan een top-down aanbod.

Ja/nee

Mijn kind heeft zichzelf leren lezen.

Ja/nee

Mijn kind heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel.

Ja/nee

Mijn kind heeft / ontwikkelt faalangst.

Ja/nee

Mijn kind is zeer perfectionistisch.

Ja/nee

Mijn kind is zeer gevoelig.

Ja/nee

Mijn kind denkt na over het leven, het universum, goed en fout,….

Ja/nee

Mijn kind gedraagt zich op school voorbeeldig maar heeft thuis woede-uitbarstingen en/of huilbuien.

Ja/nee

Mijn kind voelt zich niet meer goed op school.

Ja/nee

Mijn kind krijgt extra cognitieve uitdaging maar dit is slechts meer van hetzelfde.

Ja/nee

Mijn kind valt uit op plannen, organiseren, orde,….

Ja/nee

Mijn kind is op zoek naar onvoorwaardelijke vriendschap.

Ja/nee

Mijn kind gaat niet meer graag naar school.

Ja/nee

Arkades richt zich voornamelijk op leerlingen die

 • graag uitgedaagd worden 
 • graag projectmatig werken in grotere gehelen
 • hun persoonlijke ontwikkeling als startpunt tot leren zien
 • soms nood hebben aan één op één werken
 • graag vertoeven bij ontwikkelingsgelijken
 • graag eigen interesses delen

Voor welke kinderen kan Arkades zeker een verschil betekenen?

 • de leerling hoeft zich niet in te zetten, doet dat doorgaans ook niet, maar presteert wel 
 • de leerling is al versneld en zou dat qua niveau (bijna) weer moeten 
 • de school spreekt over versnellen, maar ouders/kind zien dit niet zitten 
 • de behoefte aan uitdaging en/ of ontwikkelingsgelijken is groter dan school kan bieden
 • de leerling is zo snel door de leerstof heen dat de leerkracht moeite heeft om hem/haar bezig te houden
 • welbevinden van de leerling is in gevaar

CONTACT

Hoofdvestiging:

Arkades Herentals
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: directie.herentals@bsarkades.be
Instellingsnummer: 132076

Arkades Gent
Ganzendries 149
9000 Gent
Telefoon: 09 210 16 40
E-mail: directie.gent@bsarkades.be

Arkades Houthalen
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen
Telefoon: 011 49 51 30 
E-mail: directie.houthalen@bsarkades.be

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.