BASISSCHOOL

Alle informatie over onze basisschool kan u terugvinden op deze pagina.

ERKENDE EN GESUBSIDIEERDE BASISSCHOOL

Er zijn eindtermen om te volgen en dat is ook het uitgangspunt. Arkades heeft een samenwerkingsverband van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Arkades Basisschool is vanaf 1 september 2016 een erkende school. Een erkende school houdt in dat het schoolbestuur de getuigschriften basisonderwijs mag uitschrijven. Sinds 1 september 2017 is Arkades Basisschool ook een gesubsidieerde school, die haar werkingsmiddelen krijgt van de Vlaamse Overheid.

Hoe zit dat nu met onderwijs voor een hoogbegaafd kind?

Een hoogbegaafd kind heeft vaak evenveel zorg nodig dan andere (zorg)kinderen in de klas. De noden liggen wellicht vaak anders en worden best ook op een andere manier ingevuld. Men denkt hierbij vaak dat extra uitdaging bieden de oplossing is om een leerhonger te stillen. Wie zich op professioneel vlak bezig houdt met deze doelgroep, komt er vrij snel achter dat enkel uitdaging bieden niet altijd de noden vervult. Er is immers soms meer aan de hand. Zowat 1/3 van de hoogbegaafde kinderen heeft voldoende aan uitdagingen alleen. Vaak vinden ze ook eigen invullingen in naschoolse programma’s. Voor hen zal compacten (inkorten van lesprogramma’s) en bijvoorbeeld het aanbieden van een andere taal soelaas kunnen bieden.

Maar voor een ander 1/3 is er nog iets anders nodig: de weg naar uitdagingen. Deze kinderen ontbreekt het aan strategieën en (sociale) vaardigheden om uitdagingen aan te kunnen. Zij zijn dus niet geholpen met extra’s zonder meer.

Het laatste deel 1/3 heeft last van zijn of haar kijk op het leven. Kinderen en jongeren met een fixed of vaste mindset maken het zichzelf lastig om door te groeien, om voldoende vertrouwen op te bouwen in het eigen kunnen.

Arkades wil met haar onderwijs alle kinderen die op een hoger niveau denken en voelen, aanspreken. Door haar concept worden wel noden gevuld.

Hoe dan?

  • de leerstof compacten door onder andere veel meer transfer te leggen tussen leerstofonderdelen en volledig vakdoorbrekend te werken. Deze innovatieve manier van werken maakt dat onderwijs zinvol en transparant wordt voor een kind.
  • differentiatie is standaard omdat ieder kind op een eigenzinnige en individuele wijze leert
  • leerstrategieën aan te leren vanaf het eerste leerjaar op vaste momenten in de week en gekoppeld aan de geziene leerstof
  • werken rond executieve functies
  • strategieën en (sociale) vaardigheden opnemen in het vaste lesprogramma
  • denken op een hoger niveau stimuleren door meer in te zetten op analyseren, evalueren en creëren (bv. bij filosofie)
  • kinderen vanaf de start vertrouwd maken fixie en growie (mindsettraining)
  • werken aan de primaire motorische ontwikkeling vanaf de kleuterklassen om latere symptomen van leerstoornissen trachten te vermijden
  • een team samen te stellen met de nodige inzichten in de materie (of de zin en openheid om erin te willen groeien)
  • inzetten op de talenten van de leraren en klasdoorbrekend te werken (co-teaching)

Al deze zaken kunnen pas nadat een innovatieve schoolvisie werd ontwikkeld. De leerplandoelen worden allemaal behaald, net zoals in andere reguliere scholen dit als doelstelling voor ogen hebben. Alleen de manier waarop is anders en daarvoor kies je vanaf de start voor Arkades.

CONTACT

Hoofdvestiging:

Arkades Herentals
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: directie.herentals@bsarkades.be
Instellingsnummer: 132076

Arkades Gent
Ganzendries 149
9000 Gent
Telefoon: 09 210 16 40
E-mail: directie.gent@bsarkades.be

Arkades Houthalen
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen
Telefoon: 011 49 51 30 
E-mail: directie.houthalen@bsarkades.be

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.